TEOKSIL:

– Noorte tööturule kaasamise programm ehk STEP-programm (Siseministeerium 2015-2020)
– Taastava õiguse praktikad politseitöös ja kogukonnas (Siseministeerium 2016-2018)

LÕPPENUD:

– Sootundliku arengukeskkonna loomine kodus ja koolis (Sotsiaalministeerium, 2015)

Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel.  EMP programm “Riskilapsed ja noored (Justiitsministeerium 2015-2016)

– Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel” EMP programm “Riskilapsed ja noored (Justiitsministeerium 2014-2016)

Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine (2014)

Kogukonnavõrgustikud noorte riskikäitumise vähendamiseks. Suurprojekt (2013-2014 KÜSK )

– Kogukonnavõrgustikud noorte riskikäitumise vähendamiseks. Väikeprojekt. (2013 KÜSK )

– Mõjutusvahendite mitmekesistamine ja võrgustikutöö tõhustamine (2013 ENTK)

– Lasteaia keelekümblusprogrammi koolitajate koolitus (2013-2014 MISA)
Ole ise muutuseks (2013-2014 – AEF)
– LAK õppe koolitajate koolitus (2012-2013 MISA)

– LAK-õpe. Teooriast praktikasse  (2013 MISA)
– LAK-õpe. Teooriast praktikasse. Keeletugi.  (2013 MISA)

Kutseõppeasutuste pedagoogide täienduskoolitus lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikast ning õppematerjalide koostamisest (2011-2012 MISA)
Klassiõpetaja – terviklikule õppele alusepanija (2011-2012 SA Innove)
Kujundava hindamise mõju motivatsioonile (2011-2012 SA Innove)
Poiss ja tüdruk koolis (2011 SA Innove)
– LAK-õppe metoodika täienduskoolitus. Õpiprotsessi juhtimine ja õpetaja eneseareng.” (2010/2011 MISA)
– LAK-õppe metoodika täienduskoolitus. Õpistrateegiad.”(2010 MISA)
– Õpetajate nõustamine. Supervisioonikoolitus” (2009-2010 ISA)
– LAK-õppe metoodika (2009 MEIS)
– Nõustajate koolitus ja keelekümblusprogrammi nõustamissüsteemi arendamine“ (2008 MEIS)
– Keelekümblusprogrammi nõustajate väljaõpe” (2006 MEIS)
– Kaasaegse täiskasvanukoolituse alused ja grupitöö meetodid Keelekümbluskeskuse koolitajatele (2005-2006 MEIS)