Ainekeskus 2017-11-09T15:53:02+00:00

Kursus “9. klassi matemaatika ainekava ja ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks”
Kursus toimub kahepäevase koolitusena
TALLINNAS 28. septembril ja 24. oktoobril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS 26. oktoobril ja 16. novembril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Jalutuskäik kui meetod”
TALLINNAS 17. jaanuaril 2018. a kl 10.30-15.15 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
Kursus “Film ajalootunnis”
TALLINNAS 26. oktoobril 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS 27. oktoobril 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Veski 69
—–
TULEMAS KURSUS “Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs”


Kursus “9. klassi matemaatika ainekava ja ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks”

Kursus toimub kahepäevase koolitusena
TALLINNAS 28. septembril ja 24. oktoobril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/ACwqt4VEhirtdw8E2
TARTUS 26. oktoobril ja 16. novembril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Veski 69 Registreerida vormil https://goo.gl/forms/FsB3i46wzEn53vZX2

Kellele: Põhikooli 3.kooliastme matemaatikaõpetajad
Millest:
1. moodul: Ainekava ja põhikooli lõpueksam.
* Põhikooli ainekava.
* Metoodilisi näpunäiteid 3. kooliastme teemade õpetamisel.
* Rühmatöö.
2. moodul: Elulised ülesanded matemaatika tunnis. Õpilaste ettevalmistamine lõpueksamiks.
* Lõimingud erinevate õppeainetega.
* Projektitööd.
* Põhikooli lõpueksam: eesmärgid ja õpitulemused.
* Eksamil käsitletavad teemad ja õpilaste vead ülesannete lahendamisel. „Mittetraditsioonilised“ ülesanded.

Koolitajad:
Heldena Taperson (Tallinna Inglise Kolledži matemaatika õpetaja-metoodik)
Anu Oks (Tallinna Prantsuse Lütseumi matemaatika õpetaja-metoodik)
Koolitajad on mitmete õppematerjalide autorid (lisamaterjalid gümnaaiumi kitsale ja laiale kursusele) ning kogemustega koolitajad (Jaan Tõnissoni Instituut, AMI, Kajari Koolitused: 1. ja 2. kooliastme tasemetööd, 2. ja 3. kooliastme ning gümnaasiumi ainekava, põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksami koolitused).

Maht 12 AK
Kursuse osalustasu 130€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5198 4930

——————
Kursus “Jalutuskäik kui meetod”

TALLINNAS 17. jaanuaril 2018. a kl 10.30-15.15 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/yhLl3BAzo5IQOIXE3

Kellele: I-III kooliastme õpetajad, klassiõpetajad
Millest:
Looduse tundmaõppimiseks tuleb kõigepealt klassiruumist välja minna minna. Võib minna kooliõue, lähimasse parki, rännata metsa või mere äärde. Jalutada, lihtsalt vaadata ja kuulata, üllatuda ja kogemus edaspidiseks uurimiseks kaasa võtta. Ei ole õiget ega valet vastust, ei ole õpikust võetud ülesandeid, on vahetu märkamine. Seosed ja seaduspärasused annavad endast märku alles pärast korduvat kogemist.
Mõtleme koos, mis teeb jalutuskäigu selliseks, et saab vahetult kogeda ja ise avastada ning koolimajja tagasi jõudes on midagi hinges või mõttes, millest järgmisel korral edasi minna. Ja kuidas siis ikka tekivad seosed ja kujuneb avar ja avatud loodustunnetus.
Õpiväljundid: koolitusel osalenu
* teab ja teadvustab eakohasuse printsiibi ja vaatlusoskuse olulisust;
* oskab hinnata uudishimu ja küsimusi

Koolitajad:
25.10.2017 – Silja Pihelgas
17.01.18 Silja Pihelgas ja Anu Parts

Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5198 4930

——————
Kursus “Film ajalootunnis”

TALLINNAS 26. oktoobril 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil SIIN
TARTUS 27. oktoobril 2017. a kl 10.30-13.45 aadressil Veski 69. Registreerida vormil SIIN

Kellele: üldhariduskoolide ajalooõpetajad
Millest:
* Filme erinevatest ajaloosündmustest ja –perioodidest, isikutest
* Filmi kasutamise vajalikkus, mõju ja ohud
* Film kui kasulik infoallikas tänapäeva õpilasele
* Filmipõhise ülesande koostamine
Õpiväljundid: koolitusel osalenu
* teab, millega arvestada ajalootunnis filmide näitamisel;
* saab ideid tunni mitmekesistamiseks;
* orienteerub täpsemalt ajaloofilmide hulgas;
* oskab koostada filmipõhiseid ülesandeid.

Koolitaja: Tiit Naarits

Maht 4 AK
Kursuse osalustasu 59€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5198 4930