Ainekeskus 2017-06-22T15:34:14+00:00

Kursus “Paberist lilled nii ja teistpidi”
TALLINNAS esmaspäeval, 21. augustil 2017. a kl 10.00-14.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
Kursus “9. klassi ainekava ja ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks”
Kursus toimub kolmepäevase koolitusena
TALLINNAS 23. augustil, 28. septembril ja 24. oktoobril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS 25. augustil, 26. oktoobril ja 16. novembril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Veski 69
—–
TULEMAS KURSUS “Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs”


——————
Kursus “Paberist lilled nii ja teistpidi”

TALLINNAS esmaspäeval, 21. augustil 2017. a kl 10.00-14.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/VBJICMR4iKt9gpiy2

Kellele: Õpetajad ja käsitööhuvilised
Millest:
Millised teemad tulevad käsitlemisele? Origamililled, kusudama lill, paberlilled erinevates vormides, lilled pabernöörist
Õpiväljundid: kursusel osalenu
* tutvub erinevate paberi voltimisvõtetega;
* kogeb vanapaberi kasutusvõimalusi dekoratsioonidena;
* teadvustab vanapaberi laialdast kasutusala;
* mõtestab taaskasutusmaterjali väärtuslikkust

Lektor: Annike Soodla
Annike Soodla on kunstiõpetajana töötanud 13 aastat. Oma põhitöö kõrvalt on viinud läbi erinevaid kunstialaseid projekte Tallinna koolinoortele, kuulunud kunstiõpetuse õppeprotsessi kirjelduse kaasajastamise töörühma.
Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “9. klassi ainekava ja ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks”

Kursus toimub kolmepäevase koolitusena
TALLINNAS 23. augustil, 28. septembril ja 24. oktoobril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/ACwqt4VEhirtdw8E2
TARTUS 25. augustil, 26. oktoobril ja 16. novembril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Veski 69 Registreerida vormil https://goo.gl/forms/FsB3i46wzEn53vZX2

Kellele: Põhikooli 3.kooliastme matemaatikaõpetajad
Millest:
1. moodul: Ainekava ja põhikooli lõpueksam.
* Põhikooli ainekava.
* Metoodilisi näpunäiteid 3. kooliastme teemade õpetamisel.
* Rühmatöö.
2. moodul: Elulised ülesanded matemaatika tunnis. Lõimingud teiste õppeainetega ning projektitööd.
* Kuidas motiveerida õpilast matemaatikat õppima?
* Lõimingud erinevate õppeainetega.
* Projektitööd.
* Rühmatöö.
3. moodul: Õpilaste ettevalmistamine lõpueksamiks.
* Põhikooli lõpueksam: eesmärgid ja õpitulemused.
* Eksamil käsitletavad teemad ja õpilaste vead ülesannete lahendamisel. „Mittetraditsioonilised“ ülesanded.
* Rühmatöö – matemaatiline kirjaoskus ja lahenduse vormistamine.
Õpiväljundid: kursusel osalenu
* tutvub erinevate paberi voltimisvõtetega;
* kogeb vanapaberi kasutusvõimalusi dekoratsioonidena;
* teadvustab vanapaberi laialdast kasutusala;
* mõtestab taaskasutusmaterjali väärtuslikkust

Koolitajad:
Heldena Taperson (Tallinna Inglise Kolledži matemaatika õpetaja-metoodik)
Anu Oks (Tallinna Prantsuse Lütseumi matemaatika õpetaja-metoodik)
Koolitajad on mitmete õppematerjalide autorid (lisamaterjalid gümnaaiumi kitsale ja laiale kursusele) ning kogemustega koolitajad (Jaan Tõnissoni Instituut, AMI, Kajari Koolitused: 1. ja 2. kooliastme tasemetööd, 2. ja 3. kooliastme ning gümnaasiumi ainekava, põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksami koolitused).

Maht 18 AK
Kursuse osalustasu 195€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————