Ainekeskus 2017-08-10T10:42:20+00:00

Kursus “9. klassi matemaatika ainekava ja ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks”
Kursus toimub kolmepäevase koolitusena
TALLINNAS 23. augustil, 28. septembril ja 24. oktoobril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
TARTUS 25. augustil, 26. oktoobril ja 16. novembril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Veski 69
—–
Kursus “Jalutuskäik kui meetod”
TALLINNAS teisipäeval, 29. augustil 2017. a kl 10.30-15.15 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja)
—–
TULEMAS KURSUS “Õpetaja jõud ja sära: enesehoid ja eneseanalüüs”


Kursus “9. klassi matemaatika ainekava ja ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks”

Kursus toimub kolmepäevase koolitusena
TALLINNAS 23. augustil, 28. septembril ja 24. oktoobril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/ACwqt4VEhirtdw8E2
TARTUS 25. augustil, 26. oktoobril ja 16. novembril 2017. a kl 11.00-15.45 aadressil Veski 69 Registreerida vormil https://goo.gl/forms/FsB3i46wzEn53vZX2

Kellele: Põhikooli 3.kooliastme matemaatikaõpetajad
Millest:
1. moodul: Ainekava ja põhikooli lõpueksam.
* Põhikooli ainekava.
* Metoodilisi näpunäiteid 3. kooliastme teemade õpetamisel.
* Rühmatöö.
2. moodul: Elulised ülesanded matemaatika tunnis. Lõimingud teiste õppeainetega ning projektitööd.
* Kuidas motiveerida õpilast matemaatikat õppima?
* Lõimingud erinevate õppeainetega.
* Projektitööd.
* Rühmatöö.
3. moodul: Õpilaste ettevalmistamine lõpueksamiks.
* Põhikooli lõpueksam: eesmärgid ja õpitulemused.
* Eksamil käsitletavad teemad ja õpilaste vead ülesannete lahendamisel. „Mittetraditsioonilised“ ülesanded.
* Rühmatöö – matemaatiline kirjaoskus ja lahenduse vormistamine.

Koolitajad:
Heldena Taperson (Tallinna Inglise Kolledži matemaatika õpetaja-metoodik)
Anu Oks (Tallinna Prantsuse Lütseumi matemaatika õpetaja-metoodik)
Koolitajad on mitmete õppematerjalide autorid (lisamaterjalid gümnaaiumi kitsale ja laiale kursusele) ning kogemustega koolitajad (Jaan Tõnissoni Instituut, AMI, Kajari Koolitused: 1. ja 2. kooliastme tasemetööd, 2. ja 3. kooliastme ning gümnaasiumi ainekava, põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksami koolitused).

Maht 18 AK
Kursuse osalustasu 195€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi

nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————
Kursus “Jalutuskäik kui meetod”
TALLINNAS 29. augustil 2017. a kl 10.30-15.15 aadressil Pärnu mnt 67 (Perekonnaseisuameti õuemaja). Registreerida vormil https://goo.gl/forms/BuzdGQMc5tP3RePq1
Kellele: I-III astme õpetajad, klassiõpetajad

Millest:
Looduse tundmaõppimiseks tuleb kõigepealt klassiruumist välja minna minna. Võib minna kooliõue, lähimasse parki, rännata metsa või mere äärde. Jalutada, lihtsalt vaadata ja kuulata, üllatuda ja kogemus edaspidiseks uurimiseks kaasa võtta. Ei ole õiget ega valet vastust, ei ole õpikust võetud ülesandeid, on vahetu märkamine. Seosed ja seaduspärasused annavad endast märku alles pärast korduvat kogemist.
Mõtleme koos, mis teeb jalutuskäigu selliseks, et saab vahetult kogeda ja ise avastada ning koolimajja tagasi jõudes on midagi hinges või mõttes, millest järgmisel korral edasi minna. Ja kuidas siis ikka tekivad seosed ja kujuneb avar ja avatud loodustunnetus.
Õpiväljundid: kursusel osalenu
* teab ja teadvustab eakohasuse printsiibi ja vaatlusoskuse olulisust;
* oskab hinnata uudishimu ja küsimusi

Koolitajad:
Silja Pihelgas
Anu Parts

Maht 6 AK
Kursuse osalustasu 65€ sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi
nb! Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi. AMI Ainekeskuse 26-tunnise kursuse tunnistuse saamiseks on vaja läbida õppeaasta või kalendriaasta jooksul AMI AK juures 4-5 (sõltuvalt erinevate õppepäevade kestusest) erialast õppepäeva

Info:
e-post:
tel: 5854 8313

——————