friends-fingersMIS ON SUPERVISIOON?

Supervisioon on tööprotsessiga seotud nõustamine, milles kasutatakse erinevaid kogemuse läbitöötamise meetodeid. Supervisiooni peamiseks eesmärgiks on inimese tööressursi taastamine ja tema üldine professionaalne areng.

Supervisiooni teemadeks on tavaliselt konkreetsed tööjuhtumid, inimestevahelised suhted, tööprobleemid (keskkond, rollid, eesmärgid), töötaja elamused ja emotsioonid seoses tööga.

KELLELE SUPERVISIOON SOBIB?

Supervisiooniseminaridele on oodatud kõik õpetajad ja teised töötajad, kes on huvitatud enesearengust: oma isiksusliku ressursi suurendamisest, tasakaalu saavutamisest, võimaliku tööväsimuse vähendamisest ning enese tervistamisest. Oluline on ka see, et tulija on ise valmis aktiivselt tegutsema oma arengu toetamises; otsima ja täiustama erinevate juhtumite võimalikke lahendusi.

KUIDAS SUPERVISIOON TOIMUB?

Supervisiooniseminaridel toimub töö väikeses grupis. Häälestusharjutused aitavad grupiliikmetel omavahel tutvuda ning süveneda teemadesse. Usalduslikus õhkkonnas saab tegelda oma tööalaste olukordade vaatlemisega ja kogemuse mõtestamisega. Kasutame erinevaid tegevuslikke töömeetodeid, rollimänge, probleemide vaatlemist erinevatest külgedest. Tõsised teemad on läbi põimitud mänguliste ja loovate harjutustega, kus kaasalöömise määr on vabatahtlik. Kindlasti on väärtuslikud ka teiste kolleegide seisukohad ning sama-laadsed olukorrad.

MIDA MA SELLEST VÕIDAN?

Supervisioon aitab:

  • vähendada igapäevast tööväsimust ja ennetada läbipõlemist
  • täiustada erinevate juhtumite lahendusstrateegiaid
  • leida üles ja edasi arendada oma isiksuse tugevaid külgi ja arenguruumi ning edendada selle abil ka oma ametioskusi
  • saavutada suuremat tasakaalu töö- ja isikliku elu rollide vahel

Supervisiooniseminari abil saab iga osaleja võimaluse rohkem väärtustada iseennast, leida üles ja võtta kasutusele oma spontaansust ja loovust. Nautida nii iseenda kui teistega koosolemist.

AMI pakub supervisioonideks erinevaid võimalusi:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Palju õnne!

TAGASISIDE

“Neli päeva investeeringut tulevikku. Süüviti endasse ja meeskonnaprotsessidesse ning ehk esialgu ei märkagi tempoka sagina saatel, kui oluline see meile oli. Tugeva meeskonna nimel peab vaeva nägema ja süviti kinnistama alustatut. Viljad ilmnevad kindlasti mõne aja pärast, oleme meie veendunud. Emotsioonirikkad koolitus- ja supervisioonipäevad loovad mõnusa atmosfääri ja platvormi heale koostööle.”
– Õnnela Tedrekin, Loksa Gümnaasiumi direktor

“Juhina olen väga rahul toimunud supervisiooni tulemusega. Töötajad on avatumad, valmis erinevaid rolle võtma ja kohustusi täitma, mõistavad selgemini ühist eesmärki ja vajadust ühise jõuna tegutseda.  Arvan, et meeskonnatöö koolitamine peaks olema jätkuv protsess, kuna kõik on arenev ja muutuv. Inimese enese leidmiseks on vaja rohkem aega ja erinevate meeskonnaliikmete kokkusobitamine ei saa kindlasti toimuda mõne päevaga. Seega saab sellel meeskonnal kindlasti tulema veel ühiseid koolitusi ning supervisioone.”
– Aili Roosa, Kabala Kool-Lasteaia direktor

„Ega ma eriti ei uskunud, et see midagi eriti mul elus muuta võiks… Mõtlesin, et äkki saan mõne nipi. Peale seminari kooli minnes tundus, nagu oleksin uuestisündinud: inimesed ja olukorrad olid hoopis teistmoodi. Eks mu enda silmad olid muutunud. Praegu on mul palju lihtsam nendessamades olukordades rahulikuks jääda. See süütunne, millega enne ringi rahmeldasin, on läinud. Ja veel – imelik öelda, aga ma tunnen ennast nagu rohkem inimesena.“

„Supervisioonile tulles mõtlesin, et ega mul eriti millegagi tegelda pole, saan ju ikka hästi hakkama. Tore oli see, et ühest küljest – sain probleemidel sabast kinni. Need olid ju kogu aeg olemas ja andsid tervises tunda, aga ma ei saanud lihtsalt aru, mis viga. Teisest küljest jälle – sain aru, et supervisioonil ei peagi alati probleemidega tegelema. Piisab, kui Sul on huvi arenemise vastu. Sa võid lihtsalt rattast välja astuda ja aimu saada, mis su eesmärgid on või võiksid olla. Ja siis leida erinevaid võimalusi nende toomiseks oma ellu. Nii lihtne see ongi.“

“Supervisioonid aitavad mul endaga rohkem rahul olla ja näitavad teed edasi.”

„Olen saanud supervisiooniseminaridel tunda ehedat rõõmu. Elu mu ümber on hakanud muutuma tasapisi värvilisemaks ning pooltoone on enese ja ümbritseva mõistmises juurde tulnud. Jalad on kuidagi kindlamalt maas ja häält tuleb minu seest rohkem välja. Naeran ka rohkem. Samas võtan eneselegi üllatuseks sumbunud probleemidega avalikult tegelda.. Mis aga kõige huvitavam- mu pea ei valuta enam peaaegu üldse.“

“Nüüd olen täiesti veendunud, et supervisioon annab kindlusetunde, aitab leida lahendusi probleemidele eneseanalüüsi kaudu, arendab professionaalsust ning tõstab kompetentsust. “