AVALEHELE TEOKSILVÄLJAANNE | LUGEMIST  |  HOOLIV KOGUKOND  | IN ENGLISH |


 

Projekt: SOOTUNDLIKU ARENGUKESKKONNA LOOMINE KODUS JA
KOOLIS
sotsmin_3lovi_estNorway+Grants+-+JPG (1)

8712901405_62eafffea0_b

Mis see on?

Kui Eestis teha juttu võrdõiguslikkusest, siis tõuseb kujutlusse tihti irooniline ja stereotüüpne ettekujutus sellest, kuidas me nüüd jälle kõik ühesuguseks saama hakkame. Kuid kui edasi mõelda, mida see võrdõiguslikkus õige tähendab või tähendama peaks, siis jõuame välja igaühe individuaalsuse austamiseni – selleni, et meil kõigil on õigus saada koheldud vastavalt meile endile… Võrdväärsus pole ju Prokrustese säng, kus lühikesi pikkadeks venitada ja pikki lühikeseks pressida.

Ja kuidas see kõik võiks olla seotud kooliga? Eks ikka sellega, et poisid peaksid koolis saama olla poisid ja tüdrukud tüdrukud, et naine saaks olla naine ja mees mees. Eesti koolides on jätkuvalt probleemid seoses õppeedukuse langusega ja käitumisprobleemidega kuni õpilaste koolist väljalangemiseni. Statistika näitab, et suur osa käitumisprobleemidest on seotud poistega ning ka enamik põhikoolist väljalangenuid on poisid. Sootundlik arengukeskkond on vajalik selleks, et meil kõigil oleksid võrdsed võimalused olenemata soost.

12574396894_b945955290_h

Miks see on oluline?

Projekti tulemusena tõuseb erinevate sihtrühmade (haridustöötajad, lapsevanemad, koolitajad ja nõustajad) teadlikkus sugude temaatikast ning luuakse ja teostatakse laiapõhjaline ja jätkusuutlik tegevusprogramm, mis võimaldab osalejatel omandada praktilisi oskusi ja soodsaid hoiakuid sootundliku arengukeskkonna loomiseks poistele ja tüdrukutele.

SOOTUNDLIKU ARENGUKESKKONNA LOOMINE KODUS JA KOOLIS