Meie koolitused viiakse läbi kogemusõppe printsiibil.

Õpitakse praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi, lühiloengute ning professionaalselt juhitud rühmatööde ja arutelude abil.

Meie koolituste aluseks on tänapäevased teaduslikud uuringud ja kaasaegsed õpikäsitlused.

Peame oluliseks vahendada neid teadmisi koolide igapäevapraktikasse ning tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks. Seejuures väärtustame igal kursuslasel juba olemasolevat isiklikku kogemust ja teadmist ning anname võimaluse seda teistega jagada.

AMI koolitajad tegutsevad ka ise õpetajate, õppejõudude ja haridusasutuste juhtidena

ning suudavad seetõttu olla kursuslastele innustavad partnerid ja inspireerijad. Nad usuvad õppijasse ja tema arenemisvõimesse, usaldavad tema valikuid ja muutusteks vajaminevat aega. Koostöös koolitajaga on võimalik kujundada just teie organisatsiooni vajadusi ja eripära arvestav täienduskoolitus.