Avatud Meele Instituut toetab haridus- ja sotsiaalvaldkonnas muutuste ning uuenduste elluviimiseks vajalike oskuste ning hoiakute levikut.

Oleme muudatuste elluviimisel olnud partneriks ministeeriumitele, omavalitsustele, koolidele, kõrgkoolidele, lasteaedadele ja paljudele teistele organisatsioonidele.

Meie sihtgrupiks on kõik haridustöötajad (juhid, õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, õppejõud, koolitajad, nõustajad jt. töötajad) ning teised avaliku sektori organistatsioonide esindajad.

Teeme seda koolituste, supervisiooni, nõustamise ja mitmesuguste koostööprojektide kaudu, mille aluseks on tänapäevased koostöövormid ja kaasaegsed õpikäsitlused.

Kokku on tegevusaastate jooksul väljastatud üle 14600 koolitustunnistuse.

Oleme arengu- ja koolituskeskus kõigile neile, kes soovivad saada:

–  Terviklikumaks

–  Ennastjuhtivamaks

–  Õnnelikumaks

 
AMI koolituste aluseks on kaasaegsed õpikäsitlused ja tänapäevased teaduslikud uuringud.

Peame oluliseks vahendada neid teadmisi koolide, kõrgkoolide ja teiste haridusasutuste igapäevapraktikasse ning tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks.
Oleme kursis haridusuuendustega nii Eestis kui mujal ning kasutame neid teadmisi oma koolituste ja supervisioonide ülesehitamiseks ning oma organisatsiooni tegevuse juhtimiseks.

Meie logo:

Logo(paigutus erandjuhul)

Logo(kahevärviline)