Eestikeelsele aineõppele üleminek on meie laste tuleviku võti, mis kindlustab neile häid edasiõppimise ja töökoha valikuvõimalusi Eestis. Uuringud näitavad, et Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) õpilased saavutavad tavaõpilastega võrreldes sama häid või isegi paremaid ainetulemusi.

Avatud Meele Instituut on toetanud eestikeelsele aineõppele üleminekut alates 2006.aastast.

Pakume teile:

LAK-õppe metoodika põhikursust

Eesti keele õpet koos meetodikoolitusega

LAK-õppe rakendumist toetavaid venekeelseid koolitusi

LAK-õppe rakendusmist toetavad eestikeelsed kursused

Meie kursused toetavad ka uue riikliku õppekava põhimõtete praktikasse juurutamist.

LAK-õppe rakendumist toetavad koolitused:

Kooskõlaline klass (vene keeles)

Poiss ja tüdruk koolis I (vene keeles)

Poiss ja tüdruk koolis II (vene keeles)

Uued hariduslikud tehnoloogiad (vene keeles)

Supervisiooniseminarid ja koolitussupervisioonid

Pakume supervisiooniseminare ja praktilisi koolitussupervisioone mitte-eesti kodukeelega lapsi õpetavatele koolidele. Supervisiooniseminaride teemadeks on tavaliselt konkreetsed tööjuhtumid, inimestevahelised suhted, tööprobleemid (keskkond, rollid, eesmärgid), töötaja elamused ja emotsioonid seoses tööga, õppeaastaga, muudatustega jne. Koolitussupervisioon koosneb koolitusest (teema valib tellija) ja samateemalisest supervisioonist, mis aitab koolitust paremini mõtestada ja uusi teadmisi kinnistada.

Avatud Meele Instituudil on pikaaegsed kogemused supervisiooni kui töönõustamise läbiviimisega ja oleme saanud korduvat tagasisidet selle positiivsest mõjust nii inimesele kui organisatsioonile.

Koolitusi ja supervisioone viime soovi korral läbi teie asutuses kohapeal ning oodatud on kõik juhid, õpetajad ja teised töötajad, kes on huvitatud enesearengust ning valmis aktiivselt tegutsema nii iseenda, kaaslaste kui organisatsiooni arengu toetamises.

 

Väljavõte lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika koolituse osalejate tagasisidest (toimus 25.01.-22.03.2011).

Lahkun koolituselt:

– igati rahulolevana
– väga positiivse mulje ning mõnevõrra tõusnud enesehinnanguga
– targemana, kogenumana, enesekindlamana, suurema kindlustundega
– stress langes- tundega, et mul on soov eesti keelt rohkem kasutada igapäevases elus
– kogusin toreda meetodite mapi, mida saan heameelega kasutada tulevikus
– TEISE õpetajana, väga palju asju leidsid minus endas oma koha
– täis tööindu, kindlust, et on SIISKI VIST VÕIMALIK!
– hea meelega külastaksin veel mingeid koolitusi

Üks osaleja võttis koolituse kokku nii:
– olen kurb, et koolitus lõppes
– mul on rõõm, et sain targemaks
– olen õnnelik, et tutvusin huvitavate koolitajatega
– olen väsinud, sest töötasin aktiivselt ja korralikult

Info ja kursuste tellimine tel 7 428 777; ami(at)ami.ee

Avatud gruppidesse registreerimine tel 7 428 777; tartu(at)ami.ee