SIM_1604STEP annab seadusega pahuksisse sattunud noorele võimaluse asuda tööle, oluline on siin noore enda motivatsioon, et ta ise tahab teha oma elus selle järgmise sammu. STEP omaltpoolt aitab leida sobiva töökoha või õppimisvõimaluse.

Noortele mõeldud nõustamine ja tihe koostöö ettevõtjatega aitavad tagada selle programmi edu, Taanis on sarnase programmi kaudu 10 aasta jooksul töö leidnud juba ligi 1600 inimest.

Meie eesmärk on ühiskonnana tulla vastu noortele, kes tahavad oma elu muuta, samas aitame ettevõtjatel leida motiveeritud tööjõudu, kes on tänulik töövõimaluse eest.

Alates 2016 veebruarikuust algatab siseministeerium koos OK Arenduskeskusega programmi STEP, mis aitab õigusrikkumise taustaga noortel taas tööle või õppima asuda.

STEP on mõeldud 15–26-aastastele noortele, keda on karistatud mõne süüteo eest ning kes ei tööta ega õpi kuskil. Programmi käigus leitakse neile sobiv töötamis- või õppimisvõimalus ning nõustatakse neid töötamise ja õppimise käigus.

Eurostati andmetel oli 2014. aastal Eestis ligikaudu 34 000 noort vanuses 15–29, kes ei töötanud ega õppinud. „Eriti ebakindlad on need noored inimesed, kes on minevikus seadusega pahuksisse sattunud, nad on oma eakaaslastega võrreldes suurema tõenäosusega töötud ja julgevad ka vähem tuge otsida. See suurendab omakorda tõenäosust uute õigusrikkumiste toimepanemiseks, mistõttu on STEP-programmi laadsed ettevõtmised kriitilise tähtsusega, et ennetada võimalike süütegude toimepanemist,“ rääkis siseminister Hanno Pevkur.

STEP-programmi käivitamisel võetakse eeskuju Taanis juba kümme aastat kasutusel olevast programmist High:five, mille abil on töö- või õppimisvõimalus leitud enam kui 1500 noorele ja millega on liitunud 1600 ettevõtet. Taanis on programm osutunud väga edukaks – 80–90 protsenti programmis osalenutest ei ole uusi õigusrikkumisi toime pannud.

Projektimeeskonnaga  ühendust võtnud noorega vesteldakse ja hinnatakse, kas talle sobib asuda programmi meetodil tööle või õppima. Tingimuste täitmisel järgneb noore nõustamine, juhendamine ning tema olukorrale vastava tööpakkumise otsimine. Samuti antakse programmi käigus nõu tööandjale ning aidatakse uuel töökohal leida mentor, kes toetab noort tööellu sisenemisel ja seal püsimisel.

Programmi viib ellu sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus, kes kohaldab Taani meetodi ja eeskuju põhjal Eesti oludele sobivaks ning leiab programmi nõustajad. Programmi kaasatakse tööandjad ja koostööpartnerid ning töötatakse välja juhendid ja koolitused tööandjatele, mentoritele, nõustajatele ja politseinikele.

„Programmi eesmärk on tuua kokku need osapooled, kes üheskoos saavad astuda suure sammu edasi – noored, kellel on raske leida tööd ning ettevõtjad, kes mõtlevad avaramalt ja tahavad osa võtta ühiskonna arendamisest.  Üksi saame ära teha vähe, kuid koos palju selleks, et noored saaksid elada täisväärtuslikku ja seaduskuulekat elu. Loomulikult tahame kujundada avalikkuses ning tööandjate seas hoiakut, et vaatamata oma minevikule võib õigusrikkumise taustaga noor olla tubli töötaja,“ rääkis Koidu Tani-Jürisoo sihtasutusest OK Arenduskeskus.

Programm STEP käivitub alates veebruarist Tallinnas ja Harjumaal. Projekti eelarve aastateks 2014–2020 on 690 000 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.”