sootundliku sotsiodraama jaoks FB ja blogi

Ootame teid 17.veebruaril 2016 kell 17:30-20:30 osalema sotsiodraamas, mis toimub korporatsioonis Revelia (Veski 45, Tartu). Sotsiodraama toimub projekti „Sootundliku arengukeskkonna loomine kodus ja koolis“ raames.

 Kui Eestis teha juttu võrdõiguslikkusest, siis tõuseb kujutlusse tihti irooniline ja stereotüüpne ettekujutus sellest, kuidas me nüüd jälle kõik ühesuguseks saama hakkame. Kuid kui edasi mõelda, mida see võrdõiguslikkus õige tähendab või tähendama peaks, siis jõuame välja igaühe individuaalsuse austamiseni – selleni, et meil kõigil on õigus saada koheldud vastavalt meile endile.

Projekti eesmärgiks on aidata paremini mõista poiste ja tüdrukute sarnasusi ja erinevusi ning kuidas neid teadmisi parimal viisil ära kasutada. Sootundlik arengukeskkond on vajalik selleks, et meil kõigil oleksid võrdsed võimalused olenemata soost.
 
MIS ON SOTSIODRAAMA?

Sotsiodraama toob esile mängu ja rollivahetuse abil sotsiaalseid gruppe puudutavaid  küsimusi, hoiakuid ja tõekspidamisi ning võimaldab saavutada seeläbi suuremat selgust ja üksteise mõistmist suhetes.

Osalised saavad olukordadesse ja rollidesse sisse elada, mängida, tuua avalikult esile isiklikke ja grupi arusaamu. Läbimängimisele järgneb juhitud analüüs ja üldistuse tegemine. Erinevaid rolle läbi mängides uurime, kuidas parimal moel olla poiste ja tüdrukute kõrval nende suureks kasvamise teel.

Oodatud on kõik lapsevanemad, õpetajad ja teised ühiskonna liikmed, kes on huvitatud inimestevahelise mõistmise suurenemisest. Oluline on iga osaleja soov tuua kuuldavale oma väärtushinnangud, uskumused,  kogemused, kõhklused ja küsimused, et ühiselt olukordi analüüsides saad teadlikumaks inimeseks.
 

Sotsiodraamat juhendavad Ene Kulasalu ja Priit Ahte SA Omanäolise Kooli Arenduskeskusest.
Osalemine on TASUTA!

REGISTREERU SIIN: Registreerumisvorm

 

Projekti rahastatakse Norra toetuste 2009-2014 programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ kaudu.

kaksiklogo