8 peamist põhjust, miks haridusinnovatsioon läbi kukub

Kõikjal üle maailma ollakse otsimas häid lahendusi, kuidas õppimine koolis muutuks järjest õppijakesksemaks ja tooks kaasa parimad õpitulemused. Samas on ainult mõned koolid selles edu saavutanud. Ilmselt ei ole olemas ühte lahendust, mis sobiks igas olukorras, kuid kindlasti on võimalik välja tuua ühiseid tunnuseid, mis innovaatiliste lahenduste edukat rakendumist takistavad. Kui me suudame märgata ja [...]

By |2019-05-03T18:09:33+03:00mai 3rd, 2019|Blogi, Uudised|8 peamist põhjust, miks haridusinnovatsioon läbi kukub kommenteerimine on välja lülitatud

Miks mõned meeskonnad on edukamad kui teised?

Teadlane otsimas eduka tiimi saladust Internetigigant Google on avastanud oma töötajaid uurides selle, miks mõned meeskonnad on edukamad kui teised. Spetsiaalselt eduka tiimi valemi välja selgitamiseks loodud uurimisprojekt "Aristoteles" kestis mitu aastat ning selle käigus küsitleti sadu inimesi ja koguti andmeid üle saja erineva tiimi koostöö ja tulemuste kohta. Google soovis leida vastust [...]

By |2016-10-27T02:57:59+03:00juuli 25th, 2016|Blogi, Uudised|Miks mõned meeskonnad on edukamad kui teised? kommenteerimine on välja lülitatud

Õpetajate täiendusõpe muutub kvaliteetsemaks ja mitmekülgsemaks

Oleme rõõmsad, et ka meie 8 koolitusprojekti leidsid rahastust, paneme juunikuu jooksul oma kodulehele ka ülesse täpsema info projektide kohta.  Selgunud on 24 projekti, mis hakkavad pakkuma õpetajatele täiendusõpet ja baaskoolitusi. Õpetajate täiendusõpe peaks muutuma mitmekülgsemaks ja õpetajatele kättesaadavamaks. Projektide raames toimuvatel koolitustel osalemine on õpetajatele tasuta, koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Taotlusvoorus [...]

By |2016-06-03T15:10:57+03:00juuni 3rd, 2016|Blogi, Uudised|Õpetajate täiendusõpe muutub kvaliteetsemaks ja mitmekülgsemaks kommenteerimine on välja lülitatud

SISEMINISTEERIUMI SAALIS TEHTI GRÄFFITIT! 

20.aprillil toimus Siseministeeriumis STEP-programmi avaüritus, kus pidulikult astuti  avasamm koos koostööpartnerite ja külalistega! Avaüritusel võtsid sõna siseminister Hanno Pevkur, OK Arenduskeskuse juht Koidu Tani-Jürisoo, STEP-programmiga liitunud tööandjate esindaja AS Eesti ISS Baltikumi personalijuht Helo Tamme ning mitmed osalejad. Sõlmiti hea tahte leping Siseministeeriumi, OK Arenduskeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Töötukassa, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE [...]

By |2016-10-27T02:57:59+03:00aprill 22nd, 2016|Blogi, Uudised|SISEMINISTEERIUMI SAALIS TEHTI GRÄFFITIT!  kommenteerimine on välja lülitatud

Mis on STEP-programm ja kuidas OK Arenduskeskus on sellega seotud?

Eestis on väga suur hulk noori, kes ei õpi ega tööta. Sellel on erinevad põhjused ja väljendused, kuid see ei tähenda sugugi, et nad kõik ei taha seda teha. Paljudel noortel on seda raske teha oma mineviku tõttu. Meie sihtgrupp ongi 15-26-aastased õigusrikkumise taustaga noored, kellel oleks ilma programmi abita suur oht jääda n.-ö ühiskonna ääre [...]

By |2016-10-27T02:57:59+03:00aprill 22nd, 2016|Blogi, Uudised|Mis on STEP-programm ja kuidas OK Arenduskeskus on sellega seotud? kommenteerimine on välja lülitatud

Tule osale tasuta e-koolitusel!

Ootame teid osalema tasuta e-koolitusel, mille käigus õpitakse märkama stereotüüpe ja looma võrdseid võimalusi kõigile olenemata soost. Koolitus on mõeldud nii õpetajatele, lapsevanematele kui ka kõikidele teistele, kes on huvitatud sugude temaatikast.   Eesti koolides on jätkuvalt probleemid seoses õppeedukuse langusega ja käitumisprobleemidega kuni õpilaste koolist väljalangemiseni. SA OK Arenduskeskus pakub õpetajetele ja koolijuhtidele koolitusprogrammi, mis võimaldab [...]

By |2016-10-27T02:57:59+03:00aprill 5th, 2016|Blogi|Tule osale tasuta e-koolitusel! kommenteerimine on välja lülitatud

Projekti “Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel” lõppseminar

Noorte motivatsiooni- ja sotsiaalsete oskuste programmi värsked juhendajad koos projektimeeskonna liikmete Koidu Tani-Jürisoo ja Ene Velströmiga 22.veebruaril 2016.a. toimus projekti lõppseminar. Seminar oli hea meenutus 2014-2016.aasta joooksul läbikäidud teest ja toimunud sündmustest. Maailmakohvikus arutleti projektitegevuste käigus saadud kogemuste ja algatatud muutuste üle ning mõtestati seda, mis on laiemas plaanis nende 2 aasta jooksul Eestis muutunud [...]

By |2016-10-27T02:57:59+03:00märts 28th, 2016|Blogi, Erikoolid|Projekti “Noorte sotsiaalne toimetulek koostöövõrgustiku ja motivatsiooniprogrammi toel” lõppseminar kommenteerimine on välja lülitatud

Kutsume teid osalema tasuta infoseminaril

Ootame teid SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projekti "Sootundliku arengukeskkonna loomine kodus ja koolis" lõppseminarile! Üritus toimub 31. märtsil 2016 Tartus, Veski 69 (Sakala korporatsiooni suures saalis I korrusel), algab kell 11:00 ja lõppeb kell 14:30. Lõppseminaril tutvustame kahte projekti käigus välja töötatud programmi, millest üks on suunatud õpetajale ja keskendub sootundliku õpikeskkonna loomisele ning teine on mõeldud [...]

By |2016-10-27T02:57:59+03:00märts 22nd, 2016|Blogi|Kutsume teid osalema tasuta infoseminaril kommenteerimine on välja lülitatud