hooliv_kogukond_logo_uuem (1)

Mis on Hooliv Kogukond?

HOOLIV KOGUKOND on kogukonna koostööl põhinev tegevusmudel noorte riskikäitumise vähendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks
Igal aastal vajavad tuhanded lapsed üle Eesti toetust oma kogukonnalt, et oma igapäevaeluga toime tulla. Meil on olemas tugevad kogukonnad ja asutused, kes soovivad laste heaks midagi ära teha. Hooliv Kogukond aitab käivitada nendevahelise koostöö ja pakub vahendeid, kuidas kogukond üheskoos tegutsedes saab riskikäitumist ennetada ning abivajajat kõige paremini aidata.

    Mudel põhineb:

  • Kaasaegsetel uuringutel
  • Tervel talupojamõistusel
  • Tõenduspõhistel metoodikatel
  • Süsteemsel mõtteviisil
  • ja eelkõige koostööl ja kaasamisel

Lapsekeskne kogukonnavõrgustik aitab probleeme varakult märgata:

 

laps

Lae alla infomaterjal: Hooliv Kogukond

Hooliva Kogukonna
programmi tulemusel:

• Käivitatakse 3 aasta jooksul
lapse- ja noorekesksed
koostöövormid,
• Noorte ümber olevad
täiskasvanud omandavad
vajalikud oskused
ja lahenduskesksed
metoodikad
• Kogukonnas levivad
koostööd ja abistamist
toetavad väärtused
Kohalikul tasandil tehtud
töö aitab:

• Edendada laste ja noorte
tervet ja positiivset arengut
• Ennetada noorukite
probleemkäitumist
(sh väljalangevust,
sõltuvuskäitumist,
õigusrikkumisi ja ebakohast
käitumist)
• Märgata hälbivat käitumist
ja noore muret varakult
ning sekkuda sellesse
mõjusalt, kaasavalt ja
hoolivalt
Selleks viiakse läbi:

• Strateegilised
konsultatsioonid kohalikes
omavalitsustes ning
pikaajalise tegevuskava
väljatöötamine
• Koolitused ja
supervisioonid noortega
tegelevatele spetsialistidele
• Lapsevanemate- ja
noorteprogammid ning
nende kohalike juhendajate
väljaõpped

riskikäitumineHOOLIV KOGUKOND on kogukonna koostööl põhinev tegevusmudel noorte riskikäitumise vähendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks

On olukordi, kus ühest inimesest oleneb, kas teise inimese elu õnnestub või mitte.
K.Logstrup

Igal aastal vajavad tuhanded lapsed üle Eesti toetust oma kogukonnalt, et oma igapäevaeluga toime tulla. Meil on olemas tugevad kogukonnad ja asutused, kes soovivad laste heaks midagi ära teha. Hooliv Kogukond aitab käivitada nendevahelise koostöö ja pakub vahendeid, kuidas kogukond üheskoos tegutsedes saab riskikäitumist ennetada ning abivajajat kõige paremini aidata.

Hooliva Kogukonna
programmi tulemusel:
• Käivitatakse 3 aasta jooksul
lapse- ja noorekesksed
koostöövormid,
• Noorte ümber olevad
täiskasvanud omandavad
vajalikud oskused
ja lahenduskesksed
metoodikad
• Kogukonnas levivad
koostööd ja abistamist
toetavad väärtused

Kohalikul tasandil tehtud
töö aitab:
• Edendada laste ja noorte
tervet ja positiivset arengut
• Ennetada noorukite
probleemkäitumist
(sh väljalangevust,
sõltuvuskäitumist,
õigusrikkumisi ja ebakohast
käitumist)
• Märgata hälbivat käitumist
ja noore muret varakult
ning sekkuda sellesse
mõjusalt, kaasavalt ja
hoolivalt

Selleks viiakse läbi:
• Strateegilised
konsultatsioonid kohalikes
omavalitsustes ning
pikaajalise tegevuskava
väljatöötamine
• Koolitused ja
supervisioonid noortega
tegelevatele spetsialistidele
• Lapsevanemate- ja
noorteprogammid ning
nende kohalike juhendajate
väljaõpped

ENNETAV:
Keskendub probleemide
ennetavale märkamisele
kogukonnas ja varastele
sekkumistegevustele.
Samaaegselt tegeldakse nii
riskitegurite vähendamise
kui ka kaitsetegurite
tugevdamisega.

Noor, kelle
ümber on head sõbrad,
oskuslikud vanemad ja
asjatundlikud spetsialistid,
teeb paremaid valikuid ja
tuleb eluga hästi toime.

KOOSTÖINE JA
KAASAV:
Haarab kõiki kogukonna
osapooli ühes suunas
tegutsema, et toetada
noorte inimeste tervet
arengut.

Rakendatakse
erinevaid koostöövorme
ja -metoodikaid ning
arendatakse kaasamis- ja
koostööoskusi. Luuakse
laiapõhjaline meeskonnatöö
ja tegutsev võrgustik,
kus kõik kogukonna osad
on teadlikud oma rollist
probleemide lahendamisel
ja tunnevad, et ei tegutse
üksinda.

KONKREETSE
KOGUKONNA
PÕHINE:
Toetub kogukonnas
juba olemasolevatele
ressurssidele ja toob kaasa
pikaajalised tulemused.

Luuakse kogukonnale
sobiv jagatud visioon,
arendatakse välja kohalikele
vajadustele põhinev
pikaajaline tegevuskava ning
rakendatakse väljakutsetele
vastavad tõhusad
programmid ja praktilised
vahendid.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

küsk