Huvitava Kooli kutsel kohtusid 26. mail programmipõhiselt koolikultuuri edendavad haridusalgatused, et leida koostöökohti ja toetada kooli valikut algatustega liitumisel.

Ühiste eesmärkide seadmisel jõuti kolme soovini: tervikliku, targa, õnneliku ja aktiivse kodaniku kujundamine, avatud, turvalise ja areneva koolikultuuri toetamine ning ühiskondlike eesmärkide väärtuspõhiseks toeks ja kiirendiks olek.

img_9638Omanäolise Kooli Arenduskeskus on haridusalgatuste käivitajaks olnud juba 1997.aastast.

OKA-t ja Avatud Meele Instituuti esindas Koidu Tani-Jürisoo: “Programme ja projekte on praegu palju ja asja teeb raskeks killustatus – igaüks teeb oma nurgas oma head asja ja igaüks eraldi näeb vaeva, et olla nähtav ja jõuda oma sihtgrupini. Minu soov on see, et meil oleks suuremaid terviklikumaid lähenemisi kooli kui organisatsiooni arendamiseks ja et koolil oleks lihtsam valida, millisest küljest ta alustab.

Algatuste vahel ei ole vaja teha ilmtingimata valikut, kas see või teine, kuid aeg, raha ja inimesed on piiratud vara, seetõttu tuleb valida, kust alustada. Erinevate programmide vaheline koostöö ja ühine nähtavolek on siin oluline.”

Loe lähemalt edasi siit: http://bit.ly/haridusalgatused