Kriisiolukorras on piisav tugi õigel ajal väga olulise väärtusega. Maailm meie ümber on täna hoopis midagi muud, kui paar nädalat tagasi. Meie koolitajad, superviisorid ja nõustajad annavad parima, et teie jaoks olemas olla. Meie poolt pakutavaid teenuseid on võimalik tellida ka virtuaalsena. Senised kogemused on näidanud, et need lahendused toimivad praeguses olukorras väga efektiivselt.

Kui teil on tekkinud küsimusi ja seisate uute väljakutsete ees, siis õigel ajal piisava toetuse pakkumine nii iseendale ja/või meeskonnale aitab sellest olukorrast tugeva ja kindlana läbi tulla.

Kes veel kahtleb, kas veebipõhine lahendus ikkagi toimib, siis siin üks tagasiside ühelt koolijuhilt peale esimest online-koolitust:

“Olin veebikoolituse suhtes ikka väga skeptiline. Mitte nii palju keskkonna,
kui tulemuslikkuse pärast. Kas see võib toimida? Tänase põhjal võin küll
öelda, et tekkis väga hea inimlik kontakt ja kogemus on ikka väga hea!
Õppisin palju ja ka seda, mida ma ise online-s võiksin teistele pakkuda.”
(01.04.2020)

KOOLITUSED MEESKONDADELE

Oleme ka oma koolitused kolinud nii palju kui võimalik virtuaalmaailma. Praeguses olukorras soovitame aktuaalsete teemadena järgmisi koolitusi:

Huvi korral (ka teiste teemade suhtes) võta meiega ühendust, siis saame juba teiega koos täpsustada koolitusvajaduse ja kokku leppida järgmised sammud. Eriti kriisi ajal on oluline, et saaksime keskenduda väga täpselt just teie konkreetsetele vajadustele ja aidata võimalikult tõhusalt leida lahendusi esile kerkinud probleemidele.

AVATUD KURSUSED

MEISTERLIK INIMESTE JUHTIMINE KRIISIOLUKORRAS
Aeg:
22. aprillil ja 6. mail 2020, ZOOM keskkonnas
Koolitaja: Koidu Tani-Jürisoo

LOGIRAAMAT KUI VÕIMALUS ÕPIOSKUSTE ARENDAMISEKS E-ÕPPES
Aeg:
21. ja 28. aprillil 2020, ZOOM keskkonnas
Koolitaja: Ene Kulasalu

SUPERVISIOON JUHILE

Praegusel keerulisel ajal on juhil vaja hakkama saada suuremat sorti kaosega ning töötajate väga erinevate emotsioonidega. Juhilt oodatakse kindlameelsust ja kõigist hoolimist. Kuid kust võtta selleks jõudu? Selleks et ise suuta tegutseda ja hoida oma psüühikat läbi kõrbemast, on vaja aega ja kohta, kus lahti harutada oma umbsõlmed ja kavandada järgmised sammud. Selleks sobib suurepäraselt koostöö AMI profesionaalsete superviisorite ja coachidega. Praegusel ajal pakume supervisioone Skype´i ja teiste muude online kanalite vahendusel ning oleme juba saanud palju tagasisidet nende kasulikkusest. Seansi pikkus on 1,5 tundi ja soovitav on alustada 3-5-korralisest tsüklist.

SUPERVISIOON MEESKONNALE

On võimalik tellida supervisioone ka meeskonnale. Sellisel juhul viime need läbi Zoomis või muus asutuse jaoks mugavamas keskkonnas. Keskenduda on võimalik konkreetsetele juhtumitele või läheneda temaatiliselt.

Juhtumipõhisel supervisioonil keskendutakse konkreetsele pingelisele olukorrale. Selle abil on võimalik:

  • näha olukordi läbi erinevate inimeste silmade
  • mõista iseenda ning teise osapoole motiive ja tundeid
  • saada selgust ja mõistmist ja alandada pinget
  • leida rahuldustpakkuvamaid viise edaspidistes analoogsetes olukordades toimetulekuks
  • jätkata tõhusalt oma igapäevatööga

Temaatiline supervisioon keskendub olulistele laiematele teemadele, kus tellija näeb kitsaskohta ja soovib muutust. Selle abil saab:

  • mõtestada teemasid avaramalt – näiteks toimetulek kriisiolukorras, koostöö lapsevanematega, õppeprotsessi juhtimine uues olukorras vms
  • saada juurde temaatilisi teadmisi
  • edendada selle teemaga seotud professionaalseid oskuseid
  • kavandada muutusi ja inimeste rolli selles

Töötajatele on võimalik tellida ka individuaalset supervisiooni. Individuaalsupervisioon võimaldab usalduslikus, loovas ja konfidentsiaalses õhkkonnas paremini kätte saada oma jõuvarud ning toetab tööülesannetega toimetulekut.

NÕUSTAMINE LAPSEVANEMALE

Lapsevanemad täidavad praegu lisaks oma tööülesannetele ka koduse kaugõppe juhendaja keerulist rolli. Vanematel puuub sellekohane väljaõpe ning on väga keeruline äkitselt kehastuda ümber lapsevanemast koduõpetajaks. Samuti võib sunnitud koduseinte vahel olemine kaasa tuua suuri pingeid. Seetõttu võib olla tekkinud vajadus psühholoogilise või õppetemaatilise nõustamise järele. Pakume ka õppetemaatilist nõustamist vanemate gruppidele (4-12 inimest grupis).

 

Võta meiega julgelt ühendust!

E-post:
Telefon: 5198 4930 või 56500710

 

Photo by Gilly Stewart on Unsplash