Missioon:

Toetame Eesti haridussüsteemi uuenemist. Oleme haridusmuutuste elluviimisel partneriks koolidele, kõrgkoolidele, lasteaedadele ja paljudele teistele organisatsioonidele. Teeme seda koolituste, supervisiooni, nõustamise ja koostööprojektide kaudu.

Meie väärtuseks on inimese ja maailma terviklikkus.

Tervik on midagi enamat kui ainult osade summa.

Oma koolitustel mudeldame koostöiseid õpi- ja töömeetodeid ning mõtestame õpitut laiema terviku seisukohast. Usume sellesse, et „liblika tiivalöök Brasiilias võib vallandada tornaado Texases” ehk et iga väike muutus on oluline ja toob kaasa avarama arengu.

Pakume selleks erinevaid võimalusi, kuidas arengut toetada: koolitus, individuaalne nõustamine, grupisupervisioon, coaching, organisatsiooni konsultatsioonid jm.

Lisaks teadmiste ja –oskuste süvendamisele saab iga koolituse läbinu kaasa julgust olla loovam, teadvustada seoseid oma sisemaailma ja tööalase tegevuse vahel ning laiendada oma elukäsitlust.

Meie koolitused viiakse läbi kogemusõppe printsiibil

Keegi ei ole nii tark kui meie kõik

Tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks. Seetõttu õpitakse meie gruppides praktilise tegutsemise ja oma kogemuse mõtestamise kaudu.
Tõsised teemakäsitlused on läbi põimitud mänguliste ja loovate harjutustega.

Seejuures väärtustame igal kursuslasel juba olemasolevat isiklikku kogemust ja teadmist ning anname võimaluse seda teistega jagada.

Meie koolitused on kaasaegsed ja rakendatavad

Saa ise selleks muutuseks, mida sa maailmas näha tahad

AMI koolituste aluseks on kaasaegsed õpikäsitlused ja tänapäevased teaduslikud uuringud. Peame oluliseks vahendada neid teadmisi koolide, kõrgkoolide ja teiste haridusasutuste igapäevapraktikasse ning tahame, et uus teadmine saaks meie koolitusel oskuseks. Oleme kursis haridusuuendustega nii Eestis kui mujal ning kasutame neid teadmisi oma koolituste ja supervisioonide ülesehitamiseks ning oma organisatsiooni tegevuse juhtimiseks.

AMI koolitajad tegutsevad ka ise õpetajate ja haridusasutuste juhtidena

Tee seda, millest sa räägid ja räägi sellest, mida sa teed

Meie koolitajad tunnevad koolielu seestpoolt ja on ise meisterlikud praktikud. Sellepärast suudavad nad olla kursuslastele innustavad partnerid ja inspireerijad. Nad usuvad täiskasvanud õppijasse ja tema arenemisvõimesse, usaldavad tema valikuid ja muutusteks vajaminevat aega.

Me väärtustame koostööd ja jagamist

Ükskõik kui jäme tala ei pea üksinda maja üleval

Meie koolitustel kogevad grupiliikmed head koostööd nii oma kolleegidega grupist kui koolitajatega. Lähtume koostööd loovatest põhimõtetest ja õpetame neid järgima ka kursuslasi. Suhtleme ka teiste organisatsioonidega koostöö, mitte konkurentsi paradigmast lähtuvalt. Lähtume külluse printsiibist, mis tähendab meile seda, et jagades (teavet, meetodeid, kogemusi, vahendeid jm.) rikastuvad kõik osalised. Mida rohkem annad, seda rohkem saad ning see, mis andes ei mitmekordistu, pole andmist ega saamist väärt.