SA OMANÄOLISE KOOLI ARENDUSKESKUS ÕPPEKORRALDUSE EESKIRI

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus on täiskasvanute koolitusi korraldav asutus. Täienduskoolituste korraldamisel lähtume kehtivatest täiskasvanuharidust reguleerivatest õigusaktidest (täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard) ning käesolevatest põhimõtetest. Kõik meie õppekavad vastavad täienduskoolituste standardile.

Koolitusele registreerimise ja koolitusel osalemise tingimused

 • Täienduskoolitusele registreerimise tähtaeg on vähemalt 7 (seitse) tööpäeva enne täienduskoolituse toimumist.
 • Juhul, kui õppegrupp on täitunud, lisame õppija täienduskoolituse ootenimekirja. Õppekoha vabanemise korral teavitame õppijat sellest esimesel võimalusel.
 • Õppegrupi mittetäitumise korral on korraldajal õigus täienduskoolitus tühistada või edasi lükata. Kõiki juba täienduskoolitusele registreerunud osalejaid teavitatakse sellest e-kirja teel hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist.
 • Õppetöös osalemist kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel iga koolituspäeva alguses.
 • Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus või tõend.

Õppija õigused:

 • osaleda täienduskoolitustel õppekavas nimetatud mahus;
 • saada kvaliteetset täienduskoolitusteenust;
 • saada täienduskoolituse lõpus täienduskoolituse läbimist kinnitav tunnistus või tõend.

 Õppija kohustused

 • teavitada täienduskoolituse korraldajat esimesel võimalusel, kui õppija loobub täienduskoolitusest või katkestab täienduskoolitusel osalemise.
 • õppijal on võimalus täienduskoolitusel osalemine tühistada 7 (seitse) tööpäeva enne täienduskoolituse algust.

Tasumine

Täienduskoolitused on õppijale tasuta või tasulised. Teave maksumuse ning osalemise tingimuste kohta on märgitud vastava koolituse info juures juures.

 • Tasuta koolitus

Õppija jaoks on tasuta need kursused, mille läbiviimist toetavad Euroopa Liit ja Eesti riik. Tasuta on koolitus juhul, kui õppija läbib koolituse täismahus ja kuulub sihtrühma (märgitud alati koolituse info juures).

Koolituse katkestamisel ja/või koolitusest loobumisel vähem, kui 7 päeva enne koolitust on korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasumist täismahus vastavalt koolituse väärtusele.

 • Tasuline koolitus

Tasumine toimub koolitusele eelnevalt või vastavalt kokkuleppele osade kaupa.

Koolituse katkestamisel ja/või koolitusest loobumisel vähem, kui 7 päeva enne koolitust on korraldajal õigus nõuda koolituse eest tasumist täismahus vastavalt koolituse väärtusele.

Isikuandmete kogumine

Kogume õppijate kohta isikuandmeid, mis on vajalikud tunnistuste või tõendite väljastamiseks ning täienduskoolituste aruandluseks.

Tagasiside

Meile on väga oluline õppijate rahulolu toimunud täienduskoolitusega. Sellest tulenevalt kogume õppijatelt täienduskoolituste kohta tagasisidet suuliselt ja/või kirjalikult koolitusprotsessi jooksul ja järel või elektroonilise küsimustiku kaudu.