INDIVIDUAALSED JA JUHTIMISALASED SUPERVISIOONID

Avatud Meele Instituudi kogenud superviisorid viivad läbi individuaalseid ja juhtimisalaseid supervisioone vastavalt kokkuleppele erinevates Eesti paikades.

Individuaalsupervisiooni seansi pikkus on 1,5 tundi ja esmasel kohtumisel  superviisoriga lepitakse kokku 3-5 seansis.

KES INDIVIDUAALSUPERVISIOONILE VÕIKS TULLA?

Tulla võib igaüks, kes soovib tegutseda iseenda arengu hüvanguks ja elada enesekohasemat, loovamat, lahendusekesksemat  elu ning olla tervem.

KUIDAS SEDA TEHAKSE?

Inimene kohtub kokkulepitud ajal ja kohas superviisoriga, kelle eestvõttel luuakse turvaline aeg ja ruum, et superviseeritaval oleks erinevate meetodite toel võimalik  läbi töötada talle olulised tööalased probleemolukorrad, pingekohad, takistused. Takistuste läbitöötamine võimaldab kasvada spontaansusel ja loovusel, et hakata nägema erinevaid lahendusi, kuidas oma elus edasi liikuda.

MIDA INDIVIDUAALSUPERVISIOON ANNAB?

Individuaalsupervisioon võimaldab usalduslikus, loovas ja konfidentsiaalses õhkkonnas paremini kätte saada oma jõuvarud.

Võimalikud teemavaldkonnad:
· isiksuse mõju inimsuhetes ja oma isiksusliku jõu kasvatamise võimalused
· toimetulek tööalaste probleemidega: keeruliste olukordade läbitöötamine tegevuslike meetodite abil
· isiksus ja rollid, rollikonfliktid, rollitreening
· tööalane rollirepertuaar, selle arendamine ja laiendamine
· mille taha jääb kinni mu loovus?
· stressiga toimetuleku võimalused, tasakaalu saavutamise viisid
· oma elutee uurimine ja avastamine

Võta meiega julgelt ühendust kõikide küsimuste korral ja hinnapakkumise saamiseks –