Lisaks koolitustele, supervisioonile ja individuaalnõustamisele pakume koostööd ka:

– erinevate arenguprogrammmide ja kontseptsioonide väljatöötamisel

– arengukavade ja kooliõppekava koostamisel

– ühisürituste korraldamisel ja läbiviimisel

Oleme avatud kõigile ideedele, mille abil edendame Eesti haridust.