MIS ON SOTSIODRAAMA?

Sotsiodraama on grupi teadlikkuse tõstmise üks viise, milles kasutatakse draama meetodit ja grupp uurib ühist teemat või grupi sisemist reaalsust läbi rollide ning nendevaheliste suhete. Sotsiodraama peamiseks eesmärgiks on sotsiaalsete suhete ja suhtumiste teadvustamine ning tervikpildist arusaamise võimaldamine.

Sotsiodraamas keskendutakse teemade uurimisele, mis puudutavad konkreetse grupi liikmeid isiklikus, meeskondlikus, kogukondlikus, ühiskondlikus või üldinimlikus plaanis.

KES SIIA VÕIKSID TULLA?

Sotsiodraamasse on oodatud kõik õpetajad, juhid, lapsevanemad, kogukonna liikmed, kes on huvitatud inimestevahelise mõistmise suurenemisest. Oluline on iga osaleja soov aktiivselt tegutseda ja kuuldavale tuua oma väärtushinnangud, uskumused,  kogemused, kõhklused ja küsimused, et ühiselt olukordi analüüsides saad teadlikumaks inimeseks.

KUIDAS SEDA TEHAKSE?

Sotsiodraamat saab läbi viia väiksemas, suuremas ja väga suures grupis. Grupis luuakse usalduslik, spontaansust käivitav ning iseenda ja grupiliikmete uskumusi uurida võimaldav arengu- ja  eneseväljendamiskeskkond. Otsustatakse, millise teema läbitöötamine on grupile olulisim. Osalised saavad olukordadesse ja rollidesse sisse elada, mängida, tuua avalikult esile isiklikke ja grupi arusaamu, saada kontakti vastandrollidega. Läbimängimisele järgneb juhitud analüüs ja üldistuse tegemine.

Sotsiodraama käigus suureneb kodanikujulgus, loovus ja empaatia; pingeolukordi osatakse tulevikus paremini ennetada ning neid konstruktiivselt lahendada; taasavastatakse mängus peituvad võimalused.

KUI KAUA SEE KESTAB?

Sotsiodraama kestus on minimaalselt 4 akadeemilist tundi, 1 päev või mitu päeva.

Võta meiega julgelt ühendust kõikide küsimuste korral ja hinnapakkumise saamiseks –