Oleme rõõmsad, et ka meie 8 koolitusprojekti leidsid rahastust, paneme juunikuu jooksul oma kodulehele ka ülesse täpsema info projektide kohta.

 Selgunud on 24 projekti, mis hakkavad pakkuma õpetajatele täiendusõpet ja baaskoolitusi.

Õpetajate täiendusõpe peaks muutuma mitmekülgsemaks ja õpetajatele kättesaadavamaks. Projektide raames toimuvatel koolitustel osalemine on õpetajatele tasuta, koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Taotlusvoorus „Õpetajate täiendusõpe esitati Innovesse 81 nõuetele vastavat projektitaotlust kõrgkoolidelt, mittetulundusühingutelt ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt kogusummas 529 903 eurot. Toetust saavad 20 projekti, mille vahel läheb jagamisele 147 535 eurot. Projekti kohta antav toetus jääb viie ja kaheksa tuhande euro vahele. Projektide raames plaanitakse koolitusi pakkuda 482 õpetajale.

Enim rahastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projekte – kokku 8. Samuti saavad toetust 3 Tallinna Ülikooli, 2 Tartu Rahvaülikooli ning 2 Põlvamaa OÜ Tulõtungal projekti. Teised organisatsioonid saavad rahastust ühele projektile.

Toetust saanud projektid hakkavad üle Eesti pakkuma õpetajatele erinevaid täienduskoolitusi: kuidas toetada andekaid lapsi, kuidas toime tulla käitumisraskustega lastega, kuidas kaasata tavakooli hariduslike erivajadustega lapsi, kuidas luua täiskasvanud õppija vajadustele vastav õppekeskkond kutsekoolis, kuidas arendada loovat ettevõtlikkust jne.

Koolitused käivituvad valdavalt sügise alguses, koolituste täpsem info avaldatakse peagi ka HITSA koolituskalendris.

http://www.innove.ee/et/uudised/600/opetajate-taiendusope-muutub-kvaliteetsemaks-ja-mitmekulgsemaks